TASDİK HİZMETLERİ

 • Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Yıllık Beyannamelerinin Tasdiki
 • Katma Değer Vergisi İadeleri

 

 • İhracat İstisnasından Ve İndirimli Orandan Kaynaklanan İade Hakkı Doğuran İşlem Ve Belgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil – Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Gümrük Beyanname Tasdiki

 

 • Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Tasdik Raporları
 • Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Raporlar

 

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız Denetim alanındaki hizmetlerimiz dört Yeminli Mali Müşavir ortağından oluşan ve bizim de dahil olduğumuz KGK Denetim Yetki Belgesi’ni almış bulunan Kulvar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan denetimler şunlardır;

 

 • Bağımsız Denetim
 • Bağımsız Sınırlı İnceleme
 • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi
 • Uygunluk Denetimi

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
 • Yurt Dışında İş Yapan Türk Vatandaşı Kişi Ve Kurumlara, Vergi Danışmanlığı,
 • Yabancı Uyruklu Yatırımcılar İçin Türkiye’de Vergisel Açıdan Gerekli Tüm Belge Ve İzinlerin Temini Ve Takibi
 • Vergi Uyuşmazlıklarına Yönelik Hizmetler
 • Lisans, Royalti, Teknik Servis, Gider Paylaşımı, Bayilik Vb. Sözleşmeler İle Hisse Devir Sözleşmeleri Ve Uluslararası Sözleşmelerin Vergisel Yükümlülükler Açısından Analizi Ve Değerlendirilmesi
 • Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmeti

 

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ

 • Şirket Birleşmeleri, Şirket Satın Almaları
 • Şirket/Hisse Satışı, Şirket Bölünmeleri
 • Sermaye Piyasasından Kaynak Temininde Tahvil Ve Pay Senedi İhracında Teknik Destek
 • Alıcı Ve Satıcı Durum Tespiti Çalışmaları
 • Hedef Şirket Araştırması, Sektör Analizi Vergisel Ve Finansal Durum Tespiti
 • Yatırımcıların Ve Düzenleyici Kurumların Talepleri Doğrultusunda Şirket Değerlemeleri