Şemsi Aziz Çınaroğlu
YMM
1997 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1998 ve 2014 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve özel sektörde yöneticilik görevi yapmıştır. 2009 yılında TSPAKB’ nin yaptığı sınav ile SPK Bağımsız Denetçi Lisansını almıştır. 2013 yılında KGK Bağımsız Denetçi Belgesi’ni almıştır. 2014 yılında TÜRMOB sınavlarında başarı elde ederek Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında ise Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kulvar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ‘de Sorumlu Ortak Baş Denetçidir.
Burak Çaylar
SMMM | Denetçi
2014 yılında Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden ikinci üniversite kapsamında 2015 yılında mezun olmuştur. Çınaroğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ofisi’nde SMMM, Denetçi ve Ofis Şefi olarak çalışmaktadır.
Zeliha Doğan
Denetçi Yardımcısı
2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Çınaroğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ofisinde vergi denetçi yardımcısı olarak çalışmaktadır.
Muhammed Kurşun
Denetçi Yardımcısı
2019 da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Çınaroğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ofisinde Vergi Denetçi Yardımcısı olarak çalışmaktadır.
Emre Özcan
Denetçi Yardımcısı
Güngör Demirer
SMMM | Denetçi
2010 Yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme) Bölümünden Mezun Olmuştur. 2006-2017 Yılları Arasında Özel Sektörde Mali İşler Şefliği, Muhasebe Şefliği Görevlerinde Bulunmuştur. 2017 Yılında TÜRMOB Sınavlarında Başarı Elde Ederek SMMM Ruhsatını Almıştır. 2019 İstanbul İşletme Enstitüsü (Finansal Yönetim) 2019 Konkordato Komiserliği. Çınaroğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ofisi’nde SMMM, Denetçi olarak çalışmaktadır. Kulvar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ‘de SMMM Denetçi Yardımcısıdır.
Mehmet Şefik Canbaz
Denetçi Yardımcısı
2018 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çınaroğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ofisinde vergi denetçi yardımcısı olarak çalışmaktadır.
Demet Bayram
Ofis Görevlisi